Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5994 7c23
świetny sposób na zapakowanie prezentu
5629 6f30
Reposted fromEllewyn Ellewyn viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
8956 4164
Reposted fromborntodream borntodream viaprzytulanki przytulanki
6968 cbd3
Reposted fromphaere phaere viaprzytulanki przytulanki
Bachelorette via martymcphly
Reposted fromlugola lugola viakopytko kopytko
Lepiej skończyć w pięknym szaleństwie niż w szarej, nudnej banalności i marazmie
— Witkacy
Reposted fromkarusia karusia viakopytko kopytko
3644 6bd7
0267 7c19
Reposted frombeeth beeth viacelej celej
8082 af5d 500
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen viaiblameyou iblameyou
9199 e1c1
Już serce jej wyschło; zresztą ona sama nie jest pewna, czy ma serce.
— B.Prus - Lalka
Reposted frombeinthe beinthe viadoubleespresso doubleespresso
2869 f680
Reposted frommali-nowa mali-nowa viadoubleespresso doubleespresso
Jeśli zaczniesz przejmować się porażkami,rozpadniesz się na kawałki.
— z ostatniej książki,
telefon, portfel, fajki, klucze, światło, drzwi.
— ciepło/zimno.
3153 fcb3
same
1204 8b87
Batman Adventures v1 #02 - Catwoman’s Killer Caper
Reposted fromhalucine halucine
6496 27a3 500
Reposted fromWarsawPL WarsawPL viaprzytulanki przytulanki
„Jest zsyntetyzowaną kompilacją wszystkich cech, które uważam za pojebane.”
— Żulczyk
Reposted fromcouldyougetlost couldyougetlost vianila nila
Być szczęśliwym w związku? W związku z czym?
— Wojtek Cichoń - Przypadkowy dzień roku 2006
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl